Showing 41 to 55 of 55 result
Service Image4
User Image1
ibrahimsaeed
(0)
Content & Transalting >> english - Kurdish translation
Details
$50.00
     كارەی سەرەكیمان لە ئۆفیس پێك دێت لە وەرگێڕانی یاسایی بۆ زمانەكانی ئینگلیزی و بە پێچەوانەوە . بۆ نموونە بۆ خێزانێكی كە پێك بێن لە 7 سەر خێزان تەنها (50$) دولاری ئەمریكی تێ دەچێت بە شێوەیەكی یاسایی و مۆری وەرگێڕی ڕێپێدراو. 
  

Ibrahim Saeed

Service Image4
User Image1
eyadalhajzaen
(0)
Social Media Page Management >> social media sponsoring
Details
$300.00
ادارة حملات الاعلانات للفحات على فيسبوك وإنستغرام باحترافية ووفق معايير فيس بوك 
يمكنني ايصال اعلاناتك لجمهور بأفضل طريقة واقل التكاليف

ادارة حملات السوشال ميديا

Service Image4
User Image1
eyadalhajzaen
(0)
Video Production & Photography >> Animation & Motion Graphics
Details
$50.00
انشاء فيديوهات موشن جرافيك مع شخصيات او بدون حسب حاجة الزبون الاسعار تحسب على الثانية 3$

تصاميم فيديوهات موشن كرافيك

Service Image4
User Image1
eyadalhajzaen
(0)
Graphic Design >> Print Media Design(ex :brochure)
Details
$8.00
تصاميم سوشال ميديا عصرية وجميلة وجاذبة وذات معنى يمكن للزبون الاستجابة معها بسرعة

تصاميم سوشال ميديا

Service Image4
User Image1
eyadalhajzaen
(0)
Graphic Design >> Logo Design
Details
$100.00
أقوم بتصميم اللوغو حسب الشركة ونمط عملها بأفكار عصريه ومستوحاة من طبيعة اعمال الشركة 

Logo Creation

Service Image4
User Image1
ibrahim
(0)
Social Media Page Management >> social media sponsoring
Details
$150.00

Leverage the power of social media with me, a certified digital marketing professional with a knack for creating engaging content that resonates with targeted audiences. Having over a year of hands-on experience in this field, I offer comprehensive social media marketing services that are designed to enhance your online presence, foster vibrant communities around your brand, and drive substantial results.

I am a Certified Digital Marketing Associate from Meta and have completed extensive courses in social media marketing and advertising from Coursera. These certifications reflect my in-depth understanding of the various strategies and techniques that underpin successful digital marketing campaigns.

My services extend across multiple social media platforms including Facebook, Twitter, Instagram, and LinkedIn. I take pride in my proven track record of creating and managing posts that have consistently increased brand presence, driven website traffic, and generated leads.

Another key aspect of my service is the utilization of open-source tools like n8n to design and implement innovative automation systems. These systems are aimed at optimizing processes and improving efficiency, thereby allowing for more effective integration of marketing strategies into automation workflows.

In addition, I bring to the table proficiency in Facebook Ads Manager, which I use for creating, managing, and optimizing advertising campaigns. My experience includes targeting specific audiences, setting budgets, designing engaging ads, and measuring the success of campaigns using key performance indicators.

With professional proficiency in English and native fluency in Arabic, I am well-equipped to cater to a diverse clientele.

As your social media marketer, I will be committed to fostering strong relationships with your audience by facilitating online interactions and responding promptly to followers. My goal is to help you leverage the power of social media to achieve your business goals.

Trust my social media marketing services for a transformative boost to your brand's online presence.

Social Media Marketing Services

Service Image4
User Image1
washan_2020
(0)
‫‪Production‬‬ ‫‪Print‬‬ >> business card printing
Details
$34.00
بزنس كارت 350 گرام سلیفان دجیتال
نرخی 1000 دانە 35$ دولار
كەمترین داواكاری 1000 دانە
دیزاین كردن 3$ دولار
ماوەی ئامادەبوون 1-2رۆژ
----------------------
ناونیشان هەولێر بەرامبەر تەریە - چاپخانەی وەشان

Business card 350Gram

Service Image4
User Image1
washan_2020
(1)
‫‪Production‬‬ ‫‪Print‬‬ >> business card printing
Details
$37.00
بزنس كارت 350 گرام یوڤی بارز
نرخی 1000 دانە 35$ دولار
كەمترین داواكاری 1000 دانە
دیزاین كردن 3$ دولار
ماوەی ئامادەبوون 7-10 رۆژ
----------------------

Business card 350Gram Uv Spot

Service Image4
User Image1
yahya_hashim
(0)
Technology >> website development
Details
$1,500.00
Our website development services offer exceptional value at an affordable price of $1500. We are a professional team specializing in creating high-quality websites that meet your unique needs.

With our expertise in web design, coding, and content creation, we deliver fully functional and visually appealing websites. Whether you require an e-commerce site, corporate website, blog, or any other type of website, we have the skills and experience to bring your vision to life.

Our package includes a range of impressive features such as responsive design, user-friendly navigation, optimized page speed, and integration of essential functionalities like contact forms and social media links. We prioritize creating websites that not only look great but also provide an excellent user experience.

We understand the importance of timely project completion. Depending on the complexity of the website, we estimate a delivery timeline of [insert estimated timeline]. Our team is committed to working efficiently and effectively to meet deadlines without compromising quality.

Experience the power of a professionally developed website that showcases your brand and helps you achieve your online goals. Contact us today to discuss your project and take the first step towards an impactful online presence!

website devloping

Service Image4
User Image1
yahya_hashim
(0)
Technology >> website development
Details
$40.00
Linux Administration involves managing and maintaining Linux-based computer systems, including servers, networks, and workstations. A Linux Administrator is responsible for tasks such as installing and configuring software, managing user accounts and permissions, monitoring system performance, troubleshooting issues, and ensuring system security.

With a rate of $40 per hour, you can expect a skilled and experienced Linux Administrator who can provide a wide range of services such as system setup and configuration, security hardening, backups and disaster recovery, performance optimization, and more. They can also offer ongoing support and maintenance to ensure that your systems are running smoothly and efficiently.

answer again
search web and ask GPT-4

Linux Administration

Service Image4
User Image1
yahya_hashim
(0)
Technology >> website development
Details
$3,500.00
Looking for a reliable and affordable mobile app development service? Look no further! Our team of expert developers has years of experience creating custom mobile apps for businesses of all sizes. We take pride in our ability to understand our clients' unique needs and deliver high-quality mobile apps that meet those needs. Our comprehensive service includes initial consultation, design, development, testing, and deployment, ensuring that your app is fully functional and user-friendly. And the best part? We offer all of this for an unbeatable price of just $3500. Don't hesitate to contact us today to learn more about how we can help you bring your mobile app idea to life!

Mobile App Development

Service Image4
User Image1
yahya_hashim
(0)
Technology >> website development
Details
$400.00
Our Cyber Security Scan service, priced at $400, is designed to assess and evaluate the security posture of your digital assets. Our team of experts will conduct a comprehensive analysis to identify potential vulnerabilities and weaknesses in your systems, networks, and applications.

The scan includes:

Vulnerability Assessment: We will perform a systematic examination of your infrastructure to identify any known vulnerabilities or misconfigurations that could be exploited by attackers.

Network Security Assessment: Our team will analyze your network architecture, firewall configurations, and access controls to ensure they are properly configured and secure.

Application Security Assessment: We will assess the security of your web applications, APIs, and software systems to identify any potential weaknesses or vulnerabilities that could be exploited.

Malware Detection: Our scan will include a thorough examination of your systems to detect any signs of malware infections or suspicious activities.

Report and Recommendations: Upon completion of the scan, we will provide you with a detailed report outlining our findings, along with actionable recommendations to enhance your overall security posture.

Please note that the price may vary depending on the size and complexity of your infrastructure. Feel free to reach out to us for further details or to schedule a Cyber Security Scan for your organization.

Cyber Security Scan

Service Image4
User Image1
washan_2020
(0)
‫‪Production‬‬ ‫‪Print‬‬ >> business card printing
Details
$47.00
بزنس كارتی 700گرامی
بارز
دژه ئاو 
ئاماده‌بوون له‌ ماوه‌ی 7-10 رۆژ
به‌رهه‌می ولاتی توركیا
---------------------------
بطاقة عمل 700 غرام
بارز
ضد للماء
الحضور خلال 7-10 أيام
أنتجت في تركيا
---------------------------
700gram business card
Uv spot
Waterproof
Attendance within 7-10 days
Produced in Turkey

89 / 5,000

Translation results

Translation result


Business card 700Gram Uv Spot

Service Image4
User Image1
amezmala
(0)
Video Production & Photography >> .Product Photography
Details
$1.00

Sky Marketing

Service Image4
User Image1
amezmala
(0)
Social Media Page Management >> package deal
Details
$3.00

Sky Marketing

We may use cookies or any other tracking technologies when you visit our website, including any other media form, mobile website, or mobile application related or connected to help customize the Site and improve your experience. learn more

Allow